Kết quả tìm việc
CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN VẠN LỢI
Quảng Nam Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Nhân viên Lễ Tân 12/04/2016 20/04/2016 Liên hệ
CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN VẠN LỢI
Quảng Nam Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Nhân viên Buồng phòng 12/04/2016 20/04/2016 Liên hệ
CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN VẠN LỢI
Quảng Nam Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Nhân Viên phục vụ Nhà hàng 09/03/2016 31/03/2016 Liên hệ