Kết quả tìm việc
Công ty Cổ phần Lương Thực Đà Nẵng
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: NHÂN VIÊN KINH DOANH 06/12/2016 26/12/2016 Liên hệ
Công ty TM-DV Long Khang Huy
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: NHÂN VIÊN KINH DOANH ( FULL TIME PART TIME) 16/05/2016 31/05/2016 Liên hệ
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: TRƯỞNG BỘ PHẬN BÁN HÀNG 13/05/2016 31/05/2016 Liên hệ
Công Ty TNHH MTV Thế Giới Tròn
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại 12/05/2016 31/05/2016 Liên hệ
Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Nhân viên phát triển thị trường 06/05/2016 31/05/2016 Liên hệ
Công Ty TNHH Anh Đức Digital Đà Nẵng
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: NHÂN VIÊN SALES ONLINE 28/04/2016 20/05/2016 Liên hệ
Công ty TNHH TM & DV Hùng Sỹ
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Nhân viên kinh doanh 20/04/2016 30/04/2016 Liên hệ
Salem Spa
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: NHÂN VIÊN KINH DOANH 14/04/2016 20/04/2016 Liên hệ
Máy tính Phong Vũ Đà Nẵng
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: NHÂN VIÊN DEALER 04/04/2016 15/04/2016 Liên hệ
Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Nhân viên kinh doanh 04/04/2016 15/04/2016 Liên hệ
CÔNG TY Ô TÔ CHEVROLET ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 31/03/2016 30/04/2016 Liên hệ
CÔNG TY Ô TÔ CHEVROLET ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG 31/03/2016 30/04/2016 Liên hệ
CÔNG TY Ô TÔ CHEVROLET ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 31/03/2016 30/04/2016 Liên hệ
Công ty CP dịch vụ Địa ốc First Real
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: GIÁM ĐỐC KINH DOANH 28/03/2016 25/04/2016 Liên hệ