Kết quả tìm việc
Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Nhân viên thông dịch 29/02/2016 11/03/2016 Liên hệ
CÔNG TY TNHH ASSOCIATED VIỆTNAM
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Nhân viên phiên dịch tiếng Trung và tiếng Anh 29/02/2016 31/03/2016 Liên hệ
Mắt kính Sky Lotte Mart
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Thông dịch tiếng Hàn 05/01/2016 15/01/2016 Liên hệ
Công ty Cổ phần DINCO
Hà Nội Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Phiên dịch tiếng Anh 10/12/2015 31/12/2015 Liên hệ