Kết quả tìm việc
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Công nhân May Công nghiệp 24/02/2016 29/04/2016 Liên hệ
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Nhân viên may Mẫu 24/02/2016 29/04/2016 Liên hệ
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Chuyền trưởng sản xuất ngành May 24/02/2016 01/01/1970 Liên hệ
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Công nhân cắt. 24/02/2016 29/04/2016 Liên hệ
Công ty CP ô tô Bảo Khoa
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Tổ trưởng tổ thợ máy 23/02/2016 29/02/2016 Liên hệ
Công ty Cổ phần Dệt May 29/3
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Công nhân may 06/01/2016 31/01/2016 Liên hệ
Công ty Cổ phần Dệt May 29/3
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Nhân viên kỹ thuật, rập, sơ đồ 06/01/2016 31/01/2016 Liên hệ
Công ty Cổ phần Dệt May 29/3
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Cụm trưởng / Tổ trưởng 06/01/2016 31/01/2016 Liên hệ
Công ty Cổ phần Dệt May 29/3
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Công nhân cắt 06/01/2016 31/01/2016 Liên hệ
Công ty Cổ phần Dệt May 29/3
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Nhân viên QC hàng Vest 06/01/2016 31/01/2016 Liên hệ
Công ty Cp quốc tế Phong Phú
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Kỹ thuật thiết kế 25/12/2015 10/01/2016 Liên hệ
Công ty TNHH Star Face Vina
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Công nhân may 12/12/2015 20/12/2015 Liên hệ
Công ty TNHH Star Face Vina
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Tổ trưởng chuyền may 12/12/2015 20/12/2015 Liên hệ