Kết quả tìm việc
Phi Long Plaza Đà Nẵng
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: QUẢN LÝ NGÀNH HÀNG 31/03/2016 30/04/2016 Liên hệ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NHÀ NHÂN VIÊN 19/03/2016 15/04/2016 Liên hệ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT NHÀ HÀNG/ BAR 19/03/2016 15/04/2016 Liên hệ
Công ty cổ phần Phát triển nhân lực ITM Đà Nẵng
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Nhân viên nhân sự 17/03/2016 25/03/2016 Liên hệ
Byfas Premium Tailoring (Byfas tailor)
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Quản Lý Khu Vực Miền Trung 17/03/2016 31/03/2016 Liên hệ
Bất động sản Taad Land
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Quản lý sàn Bất động sản 09/03/2016 31/03/2016 Liên hệ
Công ty TNHH Xây Dựng TM-DV 55
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự 03/03/2016 10/03/2016 Liên hệ
Công ty CP ELMICH Đà Nẵng
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Cửa hàng trưởng 03/03/2016 10/03/2016 Liên hệ
Kim Long Trà & Cafe
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Quản lý điều hành 02/03/2016 15/03/2016 Liên hệ
Monna Đà Nẵng
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Quản lý shop cửa hàng 29/02/2016 10/03/2016 Liên hệ
Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sài Gòn Nam Chính Trực
Đà Nẵng Thời gian đăng Hạn nộp Thông tin
Cần tuyển: Phụ trách nhân sự 29/02/2016 10/03/2016 Liên hệ