người tìm việc
Huỳnh Thị Trị
Giới tính: Nữ Năm sinh: 10/03/1993 T/g đăng hồ sơ: 05.03.2017
Trình độ: Cao đẳng chuyên nghiệp Chuyên nghành: Lương - Thực Thực Phẩm Mã hồ sơ: 6872
Đà Nẵng Kinh nghiệm: 1 năm Nhân viên kiểm tra chất lượng thực phẩm( KCS ) Thông tin Liên hệ
Nguyễn Tấn Tài
Giới tính: Nam Năm sinh: 1990 T/g đăng hồ sơ: 08.04.2016
Trình độ: Đại học Chuyên nghành: Mã hồ sơ: 2956
Đà Nẵng Kinh nghiệm: > 2 năm Thông tin Liên hệ
TÔ THỊ PHƯỢNG
Giới tính: NỮ Năm sinh: 1993 T/g đăng hồ sơ: 18.03.2016
Trình độ: Cao đẳng chuyên nghiệp Chuyên nghành: Mã hồ sơ: 3778
Đà Nẵng Kinh nghiệm: làm lễ tân khách san bin star Thông tin Liên hệ
Lê Thị Thanh Nàng
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1988 T/g đăng hồ sơ: 11.03.2016
Trình độ: Đại học Chuyên nghành: Mã hồ sơ: 1948
Đà Nẵng Kinh nghiệm: 4 (năm) Thông tin Liên hệ
Dương Lê Văn Ánh
Giới tính: Nam Năm sinh: 1979 T/g đăng hồ sơ: 11.03.2016
Trình độ: Sơ cấp Chuyên nghành: Mã hồ sơ: 4565
Đà Nẵng Kinh nghiệm: 6 (năm) Thông tin Liên hệ
Ms Kieu
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1983 T/g đăng hồ sơ: 11.03.2016
Trình độ: Đại học Chuyên nghành: Mã hồ sơ: 3382
Đà Nẵng Kinh nghiệm: 10 (năm) Thông tin Liên hệ
Nguyễn Xuân Vinh
Giới tính: Nam Năm sinh: 1986 T/g đăng hồ sơ: 11.03.2016
Trình độ: Đại học Chuyên nghành: Mã hồ sơ: 0788
Đà Nẵng Kinh nghiệm: Thông tin Liên hệ
Lê Thị Hồng Thảo
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1994 T/g đăng hồ sơ: 11.03.2016
Trình độ: Cao đẳng chuyên nghiệp Chuyên nghành: Mã hồ sơ: 8594
Đà Nẵng Kinh nghiệm: Thông tin Liên hệ
Vương Đình Hiếu
Giới tính: Nam Năm sinh: 1990 T/g đăng hồ sơ: 11.03.2016
Trình độ: Đại học Chuyên nghành: Mã hồ sơ: 0136
Đà Nẵng Kinh nghiệm: 4 (năm) Thông tin Liên hệ
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1990 T/g đăng hồ sơ: 11.03.2016
Trình độ: Đại học Chuyên nghành: Mã hồ sơ: 2804
Đà Nẵng Kinh nghiệm: 1 (năm) Thông tin Liên hệ