THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ, HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

      Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm.

I. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

      1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm.

      2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện thuộc số trường hợp (liên hệ nhân viên để hướng dẫn)

II. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

      1. Giấy đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu

      2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV: HĐLĐ hoặc HĐLV đã hết hạn hoặc đã hoàn thành theo HĐLĐ; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV.

      3. Sổ bảo hiểm xã hội.

III. Điều kiện hưởng trợ cấp

      1. Giấy tờ xác nhận việc chấm dứt HĐLĐ/HĐLV trừ trường hợp: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ/HĐLV trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

      2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ/HĐLV đối với trường hợp: HĐLĐ/HĐLV  không xác định thời hạn vàxác định thời hạn; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp HĐLĐ theo vụ, việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

      3. Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ số trường hợp)

IV. Thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

      1. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được giải quyết trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

      2. Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp( trừ một số trường hợp quy định), Trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở LĐTB&XH hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

V. Hỗ trợ học nghề

      1. Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề lập giấy Đề nghị học nghề theo mẫu; Đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 9 tháng trở lên nhưng không hưởng trợ cấp thất nghiệp lập giấy Đề nghị học nghề kèm bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ xác nhận việc chấm dứt HĐLĐ/HĐLV và sổ bảo hiểm thất nghiệp.

      2. Quyết định về việc hỗ trợ học nghề được giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề.

 

St. Dịch vụ Việc làm Online

các thông tin khác